O Farmi Japanskih Prepelica Crepaja

Nakon penzionisanja, a posle uspešne karijere u oblasti zaštite u prehrambenoj industriji, vlasnici Caca i Bora Crepejac osnovali su farmu za uzgoj japanskih prepelica.

Posle detaljnog istraživanja o načinu uzgoja i lekovitosti japanskih prepelica, pripremi odgovarajućeg objekta i nabavke genetski kvalitetnog jata, pokrenuta je proizvodnja u čistoj i prirodno zdravoj sredini, na lokaciji selo Crepaja u Banatu.

Vlasnici farme su kao stručnjaci iz oblasti sanitarno ekološke zaštite dugi niz godina učestvovali u razvoju biološko bezbednih preparata viskokog kvaliteta i efikasnosti, kao i zaštiti životinja, robe i objekata po ISO standardima i HACCP načelima.

Svo svoje znanje i iskustvo danas primenjuju u uzgoju japanskih prepelica radi postizanja visokog kvaliteta proizvodnje.
Image
Koka japanske prepelice je izvanredan proizvođač jaja i pretvarač biljne hrane u životinjski proizvod tj. jaje,visoke biološke vrednosti. U mnogim zemljama sveta japanska prepelica se gaji radi dobijanja,pre svega,njihovih dragocenih i lekovitih jaja, kao i mesa koje ima ukus divljači sa vrlo niskim sadržajem holesterola.
Image

Ornitolozi svrstavaju japansku prepelicu u jednu od naotpornijih ptičijih vrsta. Njen imunitet je veoma visok pa zbog toga vrlo retko obolevaju.

Naravno, kao i sva živa bića u prirodi, i japanska prepelica ima svoje bolesti, kao što su kokcidioza, upala kloake, upala gornjih disajnih puteva, Marekova bolest i kod ptica vrlo često izražen kanibalizam. Ukoliko se u objektu gde se uzgajaju japanske prepelice postignu optimalni uslovi (temperatura u prostoru,osvetljenje,vlažnost vazduha,provetravanje i pre svega kvalitetna hrana),navedene bolesti se mogu svesti na minimum.

Na farmi japanskih prepelica Crepaja, zahvaljujući primeni svih mera sanitarno ekološke zaštite, zdravstveni problemi ptica praktično ne postoje.

Svojim kvalitetom farma japanskih prepelica Crepaja nastoji da se postavi kao jedna od vodećih na domaćem tržištu a i šire.