O Japanskim Prepelicama

Japanska prepelica (Coturnix Japonica) kojoj je postojbina Japan je najrasprostranjenija vrsta prepelica. 
Prvi pisani podaci o japanskoj prepelici datiraju iz XII veka i tada su uzgajane i čuvane zbog pevanja. U tim zapisima stoji da se japanski car hranio prepeličijim mesom kako bi lakše podneo tuberkulozu. Od tada počinje ozbiljan uzgoj prepelica u Japanu.

Početkom XX veka kreće ekspanzija veštačkog uzgoja prepelica u cilju proizvodnje mesa i jaja. Naučna istraživanja u Japanu, Kini, Rusiji a zatim u Češkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Americi i Kanadi, pokazala su da japanska prepelica svojom otpornošću prema bolestima i proizvodnim svojstvima predstavlja pravi fenomen.
Image
Image
Japanska tj. domaća prepelica pripada porodici Phasianidae, redu Galliformes. Porodica  Phasianidae, obuhvata najdragocenije ptice na svetu, kao i čitav niz vrsti nenadmašene lepote, osim rajskih ptica. One obuhvataju oko 57 rodova i 170 vrsta. Veličina im varira od malog vrapca, do svuda poznatog pauna. Većina ima trup kao u kokoši sa dugim golim nogama i prstima, mužjaci skoro svih vrsta su raznobojni. Ova veoma raznovrsna i zanimljiva porodica, podeljena je na podporodicu Novog sveta i Starog sveta.

Koka japanske prepelice je izvanredan proizvođač jaja i pretvarač biljne hrane u životinjski proizvod tj. jaje,visoke biološke vrednosti. U mnogim zemljama sveta japanska prepelica se gaji radi dobijanja,pre svega,njihovih dragocenih i lekovitih jaja, kao i mesa koje ima ukus divljači sa vrlo niskim sadržajem holesterola.

Ornitolozi svrstavaju japansku prepelicu u jednu od naotpornijih ptičijih vrsta. Njen imunitet je veoma visok pa zbog toga vrlo retko obolevaju.